top of page

Projekt 01

PROJEKTLEDARE/LUGNAROHÖGEN

Lugnarohögen är en unik gravhög från bronsåldern som man faktiskt kan gå ned i. Vindlande trappsteg leder från en liten stuga in i gravhögen där en unik skeppsgrav blottas. Vad som är än mer fantastiskt är att kvarlevorna i högen tillhörde en ung kvinna, som fick en kunglig begravning. Hennes historia är ännu inte berättad.

 

Arbetet med Lugnarohögen innebar projekledning på alla nivåer, framtagande av utvecklingsplan, samordning och design. Utmaningen var att från scratch skapa länstäckande samarbetsgrupp, förhandla om försäljningen till Laholms kommun, och successivt samla historisk information för att till fullo skapa ett hållbart besöksmål.  

 

Formgivning av hemsida, tryck samt vandringsutställning.

Tillsammans med Region Halland företogs också en grundläggande research om vad som är de viktigaste beståndsdelarna för att ta fram ett riktigt bra historiskt besöksmål.

Bronsåldern goes VR.

Bronsåldern goes VR.

bottom of page