top of page

Projekt 05/

Historiska Halland

DESIGNER, PROJEKTANSVARIG

Historiska Halland kom till liv när jag upptäckte att det inte fanns någon som helst digital samlingsbas för historiska upplevelser i Halland, och inget som visuellt knöt ihop påsen med lokalt näringsliv eller kulturism. Projektet finns som en för Länsstyrelse och Region Halland framtagen pilot.

Det består huvudsakligen av en hemsida där besöksmässigt attraktiva kulturhistoriska platser är samlade. Utifrån den kan man åka på äventyrsrutter runtom länet, antingen temarutter om man tex är intresserad av bara vikingatid eller själv välja punkter. Sidan sätter sedan samman en rutt man får direkt i mobilen, där man också via en app kan få audioguidning när man kör genom landskapet.

Väl på plats kan man på utvalda ställen se tidsresor, dvs realistiska illustrationer över hur platsen såg ut för flera tusen år sedan.

bottom of page