top of page

Projekt 04/ Det virtuella kulturarvet

FORMGIVARE

Att skapa nutida, digitala upplevelser av forntiden är en plattform under utveckling, och att med olika tekniska hjälpmedel ta fram wow-effekter som ger historiska rysningar är oerhört spännande. På ett VR-hackathon på Bohus Fästning tog jag och min slumpvis skapade grupp fram en tidsresa, där man med VR-hjälm kunde uppleva forntida händelser i borgen. Markerade man rätt objekt med hjälmen på sig, startades en serie händelser inspelade med 360-film. 

bottom of page