top of page

Projekt 03/ Kulturarvet i Kvibille

DESIGN, FORMGIVNING AV TRYCK, SKULPTUR.

Kvibille ville lyfta kulturarvet i sin bygd och anlitade mig för att ta fram content för detta. En vandringsled mellan de kulturhistoriskt intressanta platserna togs fram, och skyltmaterial till detta. Då Kvibille under flera hundra år var platsen för häradstinget och Hallands sista avrättning ägde rum där, var fängelsecellen ett fokus. Tillsammans skapade vi ett litet iscensatt museum i källaren under under tingshuset man kan besöka. Den siste dödsdömde fången, Johan Qvick, skulpterade jag i skala 1:1 och formgav cellen. Broschyr och skyltar likaså.

bottom of page