RESAN TILL
SVERIGE.


Under mångkulturåret 2006 satsades en hel del på gränsöverskridande utställningar. Som utställningsproducent och i samarbete med antikvarie Bo Ericson designade jag en labyrintliknande utställning.
Två kurdiska familjer som måst fly sina hem fick sina berättelser gestaltade.
Från hemlandets jord och traumatisk färd ibland säckar i en lastbil, tullen i ett främmande land, genom byråkratisnåret och slutligen till en källare där de levde som gömda.
Allt byggdes upp i naturlig storlek med ljudinstallationer.

Läs mer här: http://www.ueforum.se/2005-2010/reportage05-10/06vagentillsverige.php