BONADS-MUSEET I UNNARYD.


Utställningen behövde förnyas och presenteras i en mer fördelaktig dager.
I samråd med Sören Kabell, expert på museet och regionens bonader tog vi fram följande utställningsförslag, med fokus på de olika målarna och deras specialiteter.
Två gedigna förvaringsskåp byggdes också.
Skisserna är gjorda i PS efter korrekta mått.

Arbetar man med historiska föremål är nästan allt en berättelse.
Som kräver sin plats.