UPPLEVELSE-
DESIGN.

Innebär att ta en idé och skapa en så bra tredimensionell upplevelse av den idén som möjligt.

Visuell kommunikation i sin mest påtagliga skepnad, för att tillskansa sig information och fortbildning.

För museum samt alla andra i behov av gestaltning, skyltning, upphängning.

I underflikarna hittar du producerade utställningar och medföljande beskrivning.