SCENMÅLERI.


En stor mängd mycket varierande scenmåleri.
Texturer: sten, betong, fukt, trä i alla stadier, mossa, flagnad färg och alla sorters upptänklig patinering.
Skyltar, möbler, dekorationer.

Uteslutande för Ljus & Dekors scenografier.


http://www.ljusochdekor.se