WEB.
SOCIALA
MEDIER.
 Jag eftersträvar att formge rum snarare än standardmässiga hemsidor. 
Man ska som besökare kunna uppleva atmosfären där man går in, och skala ned antalet klick samt mängden textmassa så mycket som möjligt.

Facebook, Instagram, Twitter- detsamma gäller underhållet av de sociala kanalerna.